November 2011

( http://www.genea.dk/bibliotek )

1. Søgemaskiner, søgerobotter f.eks.
 http://www.google.dk

   Andre søgemaskiner
       http://www.jubii.dk
       http://www.yahoo.dk
       http://www.alltheweb.com       

2. Indscannede kirkebøger og folketællinger m.m. 
 http://www.arkivalieronline.dk

   Privat projekt omkring Hammerum Herred
       http://www.hammerum-herred.dk    (Indscannede kirkebøger, folketællinger og godsskifter m.m.)
   Registre til indscanningerne (under opbygning)
       http://www.utilis.dk/

3. Kildeindtastninger
 http://ddd.dda.dk    (Dansk Demografisk Database)
    Vejledning til søgning deri
 http://www.kirkebog.dk    (Bornholmske kirkebøger før 1814)
 http://www.virgo-fyn.dk    (Fynske kirkebøger)
 http://www.folketimidten.dk    (Århus folketællinger/kirkebøger mm.)
 http://www.brejl.dk/beskriv.htm    (Erik Brejls udensogns vielser)
 http://www.nordfynsk.dk/Programmer/kirkeboger/kirkebogerindhold.htm    (Nr. Nærå sogns kirkebog - et eksempel)
 http://www.nordfynsk.dk/Programmer/nordfynskhistorie/splassen.htm    (Udredning v.hj.a. bl.a. kirkebøger - et eksempel)

4. Registre til skifter m.m. på nettet
 http://www.milloup.dk/hvh/download/download.htm     (Randers Amt)
 http://ddd.dda.dk/dprob/DProb.htm     (Thisted, Aalborg, Viborg, Randers Amter)
 http://www.brejl.dk     (Skifter fra Skanderborg Århus, Viborg m.fl. Amter)
 http://www.krabsen.dk/godsskifte/godsstart.php   (Vendsysselske skifter)
 http://www.historie.sydfyn.dk/kildemat/Skrifteprotokoller.htm     (Sydfynske skifter)
 http://www.karins-historie.dk     (bl.a Skifter fra Fyn)
 http://knudhaaning.homepage.dk/Slaegtforskning.htm     (Godsskifter fra øen Mors)
 http://www.kkermit.dk/     (Fæsteudd. fra Skanderborg Rytterd. og skifte/fæsteudd. fra Thisted/Århus Amter)
 http://www.pkv.dk/genea/faester/index.html     (Registre til fæste- og skifteprotokoller på Vestlolland)
 http://www.bslf.dk/download.asp#skifte    (Skifter fra Bornholm)
 http://www.protokoller.dk/    (Skifter, tingbøger, matrikler og retsprotokoller fra Himmerland)
 http://www.folketimidten.dk/borgersoeg.cgi   (Dele af borgerskabsprotokol fra Århus)
 http://www.wadschier.dk   (Registre til bl.a. Skifter, Kirkebøger)

5. Planlagt indgang til indscanninger og indtastninger
 http://www.slaegtogdata.dk/kilder/digitale-kilder/Kilderne   (Indgang til kilder på nettet)

6. Mormonkirkens genealogiske personbaser
 http://www.familysearch.org       (søgning i 1 mia. personer på verdensplan)
 https://www.familysearch.org/search/image/index#uri=https%3A//api.familysearch.org/records/collection/1607917/waypoints  (borgerlige vielser)

7. Mormonkirkens batch-numre i Familysearch
 http://www.hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=8   (registre til kirkebøger - Danmark, Sverige og Norge)

8. Lokalhistoriske indgange
 http://www.danpa.dk   (Danmark Nationale Privatdatabase)
 http://www.stadsarkivet.dk/   (Odense Stadsarkiv)
         Specielt Odensedatabasen http://www.odensedatabasen.dk
 http://www.eba.esbjergkommune.dk/Default.aspx   (Esbjerg Byhistoriske Arkiv)
         F.eks. Borgerdatabasen http://www.eba.esbjergkommune.dk/Esbjergs%20historie/Borgere.aspx
 http://www.vejlestadsarkiv.dk/dk/default1.asp   (Vejle Byhistoriske Arkiv og Stadsarkiv)
         Diverse Vejle-baser http://www.vejlestadsarkiv.dk/Brug-arkivet/Soeg-i-databaser.aspx
 http://www.hovedstadsarkiver.dk   (Arkiverne i hovedstadsområdet)
 http://www.nordfynsk.dk   (Hjemmeside om Nordfyn)
 http://www.leonhards-minder.dk/   (H.A. Leonhard Hansens spændende erindringer)
 http://www.aalborgamt.dk/news.php   (Lorenz Meyer banden)
 http://sepper.dk/bojebanden/   (Boyebanden)

9. Opsamlede adresser
 http://www.rakker.dk   (Rakkere og natmandsfolk)
 http://www.fogsgaard.org/   (Enkekassen)
 http://www.skippere.dk   (Base over skippere og prisonfanger dvs. danske og norske krigsfanger i England 1807-1814)
 http://www.genea.dk/ostjysk   (Projekt omkring vandringer i Østjylland)
 http://www.gravsted.dk   (Kendte personers gravsted)
 http://www.findengrav.dk   (Opslagsværk for gravstene)
 http://stegemueller.dk/dki/   (Projekt gravsten)
 http://www.dk-gravsten.dk/index.php   (Linkside til alle Danmarks fotograferede kirkegårde)
 http://www.assistens.dk   (Gravsteder på Assistens Kirkegården - vælg 'Personalhistorie')
 http://www.aneguf.dk/   (Mindst 10 år gamle dødsfald i Statstidende)
 http://www.afdoede.dk/   (Udvalgte bedemænds dødsannoncer efter ca. 2008)
 http://www.byhistorie.dk/   (Dansk Center for Byhistorie - klik på Den digitale byport)
 http://www.marstallere.dk   (Folk fra Marstal)
 http://tom-stryhn.com   (Lolland Falsters Slægtsdatabase)
 http://www.samsoeroots.dk/    (Samsø Slægtsforskning –find dine rødder)
 http://www.fogsgaard.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=14&lang=da    (Døde københavnere 1893-1923)
 http://www.politietsregisterblade.dk/  (Københavns Politis 1,2 mio registerblade 1890-1923)
 http://www.genealogi.no/kilder/DAA/DAA-reg.htm  (Register til Dansk Adelsårbog)
 http://www.danbbs.dk/~stst/slaegt_adel/adelsvaaben.htm  (Danske adelsvåben og adelsslægter)
 http://www.ddd.dda.dk/nygaard/sogeside.asp  (Nygårds 425.000 sedler)
 http://www.vendelboarkivet.dk/log.php  (Vendelboarkivet 135.000 sedler)

10. Udvandring
 http://www.emiarch.dk     (Københavns politis udvandrerprotokoller)
 http://www.aalborgkommune.dk/borgerportal/applikationer/udvandrer/soegpost.asp     (Vejle-listerne)
 http://www.ellisisland.org    (Indvandring til USA 1892-1924)
 http://www.castlegarden.org    (Indvandring til USA 1830-1892)
 http://content.ancestry.de/iexec/?htx=List&dbid=1068&offerid=0%3a7858%3a0    (Hamburgs lister - koster penge)
 http://www.immigrantships.net     (Skibspassagerlister)
 http://myweb.cableone.net/really/emig1852.htm     (Udvandrede Mormoner fra Skandinavien 1852-66)  
 http://myweb.cableone.net/really/emig1867.htm     (Udvandrede Mormoner fra Skandinavien 1867-81)  
 http://www.historisk-samfund-bornholm.dk/Default.asp?m=23  (Artikel om bornholmsk udvandring)  http://www.bslf.dk/download.asp#databaser  (Udvandringen fra Bornholm til Amerika 1850-1940)

11. Indvandrerhistoriske baser
 http://www.ddd.dda.dk/immibas/htm/immibaslink.htm
 http://www.ddd.dda.dk/dannebrog/soeg_dannebrog.html
 http://www.bslf.dk/download.asp#databaser   (Svenskere på Bornholm 1840-1955)

12. Arkiver
 http://www.sa.dk       (Statens Arkiver)
      Indgang til Statens Arkiver indhold http://www.daisy.sa.dk     (Daisy)
 http://www.danskearkiver.dk   (SLA-Lokalark. i Dk)
 http://www.dkarkiver.dk   (ODA – organisation Danske Arkiver)

13. Landsdækkende foreninger
 http://www.genealogi.dk
 http://www.ssf.dk
        F.eks. Slægtshistorisk Forening, Odense med bl.a. oplysninger om Odenseprojektet og
        Linksamling ved Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn
 http://www.slaegtogdata.dk/

14. Digitaliserede bøger
 http://danmarkskirker.natmus.dk/         (14.000 sider fra Danmarks Kirker)
 http://dia-prod-mas-01.kb.dk/Referencevaerker/Site/index.jsp         (1.-4. udgave af Trap-Danmark)

15. Kort - gamle og nye og topografi
 http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/findmatrikel.htm        ("Danmark før og nu")
 http://www.dis-danmark.dk/kort/kort.htm           (sogne-, herreds- og amtskort)     
 http://www.historiskatlasfyn.dk           (Historisk net-atlas vedrørende Fyn/Odense)     
 http://www.krabsen.dk/stednavnebase     (Krabsens base med 58.799 stednavne fra Dk)

16. DIS-Danmarks oversigt over slægtsforskningsprogrammer
 http://www.slaegtogdata.dk/vaerktoejer/programmer/slaegtsprogrammer

17. Ordbøger på nettet 
 http://www.hist.uib.no/kalkar      (Kalkars ordbog - ord 1300-1700)
 http://ordnet.dk/ods      (Største danske ordbog - ord 1700-1950)
 http://www.saack.dk/index_ordbog.htm      (Bjarne Saacks ordbog)
 http://www.eba.esbjergkommune.dk/Ikke%20synlige%20sider/Ordbog%20for%20slaegtsforskere%20-%20iPaper.aspx?ShowIpaper=29    (Slægtsforsknings-ordbog) 

18. Nyhedsgrupper/diskussionssteder/aneefterlysninger
 http://www.dis-danmark.dk/forum/index.php           (DIS-Danmarks forum for slægtsforskere)
 http://groups.google.dk/group/dk.videnskab.historie.genealogi/topics?hl=da&lnk      (dk.videnskab.historie.genealogi)
 http://www.anetavlen.dk 
 http://boards.ancestry.com/mbexec/board/an/localities.scan-balt.denmark.general    (engelsk)
 http://www.lklundin.dk/gedcomp/index.php                 (GEDCOMP-basen)

19. Personnavne i Danmark
 http://nfi.ku.dk/databaser/            (Institut for Navneforskning)
 http://www.dst.dk/navne            (Danmarks Statistik om navne)

20. Telefonbøger/vejvisere fra hele verden
 http://www.infobel.com/fr/world/index.aspx

21. Fotografier på nettet
 http://www.museum.odense.dk/odensebilleder/billedstart.asp   (prøv at skrive ordet 'mistænkelige' i søgefelt)
 http://www.livslinier.dk/index1.htm   (billeder fra hverdagen i Odense)
 http://www.fynskebilleder.dk   (billeder fra Fyns Stiftstidende)
 http://www.danskebilleder.dk             (billeder fra bl.a. Århus)
 http://www.aalborgkommune.dk/borgerportal/applikationer/https/tonnies/sogning.asp      (Tønnies billeder)   

22. Kursus i gotisk skriftlæsning
 http://www.hist.uib.no/gotisk      (Norsk kursus i gotisk skrift)
 http://www.sa.dk/Elearning_og_webudstillinger/brug_arkivet/elearn/gotisk/default.htm      (Dansk kursus i gotisk skrift)

23. Trykte slægtsbøger
 http://www.statsbiblioteket.dk
 http://www.fkb.dk/page360.asp      (Frederiksberg Biblioteks samling af slægtsbøger)

24. Cyndis liste
 http://www.cyndislist.com     (verdens største portal til slægtsforskning)  

25. USA og de store amerikanske baser
 http://ssdi.genealogy.rootsweb.com/cgi-bin/ssdi.cgi  (SSDI)
 http://www.rootsweb.com                        (frivilligt projekt)
 http://www.familysearch.com                    (Mormonkirken)
 http://www.ancestry.com                       
 http://www.genealogy.com          
 

-------------------------------------------------------------------------------
Supplerende adresser
-------------------------------------------------------------------------------

26. Den ny kirkebog og folkekirken
 http://www.dnk.dk    (Vedr. ny elektronisk kirkebog - også historie)
 http://www.folkekirken.dk  (den danske Folkekirke)

27. "Vort Sogns Historie"
 http://www.vortsognshistorie.dk

28. Illustreret Tidende     
 http://www.illustrerettidende.dk      

29. Oplysninger i Statstidende
 http://www.statstidende.dk            (Statstidende på nettet)

30. Ejendomsvurderingen
 http://vurdering.kmd.dk   (ejendomsvurdering hele Dk)
 http://www.ois.dk   (diverse oplysninger om ejendommene)
 http://www.grundkortfyn.dk   (særlige net-kort vedrørende Fyn)

31. Guidede ture i slægtsforskning
 http://www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/

32. Norge
 http://www.disnorge.no   (DIS-Norge)
 http://www.dis-norge.no/distreff       (DIStreff - søgning i andres familier)
 http://www.disnorge.no/cms/nybegynner.html              (nybegynderkursus)
 http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebFront.exe?slag=vis&tekst=meldingar   (Digitalarkivet)
 http://www.disnorge.no/gravminner/index.php       (Gravstensregistreringer i Norge)

33. Sverige
 http://www.dis.se              (DIS-Sverige)
 http://disbyt.dis.se/sokindex.htm  (Disbyt - søgning i andres familier - gæste-password: "guest")
 http://www.genealogi.se    (dagsavis i slægtsforskning)
 http://www.genline.se   (kirkebøger på nettet i køb)
         (danske biblioteker med Genline-licens)   http://www.genline.se/resources/libraries_a-z.php?land=dk&list=a-z
 http://www.abc.se/~m2976/ssff  (Sveriges släktforskarförteckning)
 http://www.svar.ra.se  (Sveriges Rigsarkivs "arkivalieonline/DDD")
 http://www.genealogi.se/gravsten.htm  (Gravstensregistreringer i Sverige)
 http://www.landsarkivetkbh.dk/oresund  (Personalhistorie på tværs af Øresund)

34. Slægtsforskning i USA
 http://www.usgenweb.org    (indgang til kilder i USA
 http://www.rootsweb.com/~usgenweb/census   (USA kildeindtastningsprojekt)

35. Slægtsforskning i Tyskland
 http://ddd.dda.dk     (også slesvig-holstenske folketællinger)
 http://archive.schleswig-holstein.de   (Indgang til arkiver i Slesvig-Holsten)
 http://www.genealogienetz.de/vereine/SHFam/ (Slægtsforskning i Slesvig-Holsten)